Ogłoszenie o zamówieniu – sprawa nr BA.WZP.26.27.2020

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37; 1 piętro (Kancelaria Główna), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28/09/2020 r. godz. 13.00  

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna)  w dniu 28/09/2020 r. o godz. 13.15 

Uwaga: w dniu 24/09/2020 r. Zamawiajacy zmienił treść SIWZ.

Uwaga: w dniu 28/09/2020 r. Zamawiajacy opublikował informacje określone w art. 86 ust. 5 Pzp (pliki o numerach początkowych 4a i 4b).

Uwaga: w dniu 07/10/2020 r. Zamawiający opublikował informację o wyborze najkorzystniekszej oferty (plik o numerze początkowym 5)

 

Szczegóły w plikach zamieszczonych poniżej.

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ), a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Barbara Janróz
Osoba publikująca informację: Jacek Gola
Osoba modyfikująca informację: Jacek Gola
Data publikacji: 17.09.2020 13:00
Data ostatniej modyfikacji: 07.10.2020 13:49