Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa nr BA.WZP.26.24.2020

 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Wykupienie usługi wsparcia i utrzymania dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania, zgodnie z zawartym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej z firmą VMware kontraktem nr 40202108 i 463233181”. Sprawa numer: BA.WZP.26.24.2020.

Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37; 1 piętro (Kancelaria Główna), w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 19/08/2020 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna) w dniu 19/08/2020 r. o godz. 10:30.

Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach (nr 01, 02a i 02b).

Uwaga! Zamawiający w dniu 19/08/2020 r. zamieścił informację sporządzoną na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach (nr 03a i 03b).

Uwaga! Zamawiający w dniu 28/08/2020 r. zamieścił informację o wyniku postępowania. Szczegóły w poniżej zamieszczonym pliku (nr 04).

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Kisiel
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Osoba modyfikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 10.08.2020 15:10
Data ostatniej modyfikacji: 28.08.2020 13:46