Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa BAK.WZP.26.15.2018

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna) w dniu 18/04/2018 16/04/2018 o godz. 11:30.

Uwaga! W razie powstania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją elektroniczną Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w skrócie SIWZ) a wersją PDF, decydujące znaczenie ma wersja w formacie PDF.

Uwaga! Zamawiający w dniu 12/04/2018 dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert, jak również opublikował odpowiedzi na pytania Wykonawców, ogłoszenie o zmainie ogłoszenia i zmiany w SIWZ.

Uwaga! Zamawiający w dniu 18/04/2018 opublikował informację z otwarcia ofert.

Uwaga! Zamawiający w dniu  14/05/2018 opublikował informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Osoba modyfikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 06.04.2018 15:20
Data ostatniej modyfikacji: 14.05.2018 14:26