Ogłoszenie o zamówieniu nr BA.WZP.26.33.2023

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań ankietowych w zakresie funkcjonowania rynku usług komunikacji elektronicznej oraz oceny preferencji konsumentów wraz z opracowaniem wyników badania w postaci raportów.
Zamówienie podzielone jest na dwie części:
Część nr 1 – Badanie ankietowe w zakresie funkcjonowania rynku usług komunikacji elektronicznej oraz oceny preferencji konsumentów wśród użytkowników indywidualnych

Część nr 2 – Badania ankietowe w zakresie funkcjonowania rynku usług komunikacji elektronicznej oraz oceny preferencji konsumentów wśród użytkowników instytucjonalnych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

 

Sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Ofert/Wnioski”, która znajduje się w szczegółach postępowania na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/.

Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji interaktywnej dostępnej na e-zamówieniach (https://epzpygmggrsicd.blob.core.windows.net/pod/2021/10/Oferty-3.2_20211016.pdf).

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 05.10.2023 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.10.2023 r. o godzinie 11:00.

 

UWAGA!!!! W dniu 29.09.2023 r. Zamawiający zamieścił Odpowiedzi na pytania.

UWAGA!!!! W dniu 02.10.2023 r. Zamawiający zamieścił Odpowiedzi 2 na pytania.

UWAGA!!!! W dniu 05.10.2023 r. Zamawiający zamieścił Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

UWAGA!!!! W dniu 05.10.2023 r. Zamawiający zamieścił Informacje z otwarcia ofert.

UWAGA!!!! W dniu 17.10.2023 r. Zamawiający zamieścił Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

Szczegóły w zamieszczonych plikach.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Łukasz Sobczuk
Osoba publikująca informację: Łukasz Sobczuk
Osoba modyfikująca informację: Łukasz Sobczuk
Data publikacji: 26.09.2023 14:45
Data ostatniej modyfikacji: 17.10.2023 17:10