Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Ogłoszenie o zamówieniu nr BA.WZP.26.18.2024

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług kurierskich w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek kurierskich w obrocie krajowym.

Sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Ofert/Wnioski”, która znajduje się w szczegółach postępowania na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/.

Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji interaktywnej dostępnej na e-zamówieniach (https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Oferty-5.2.pdf).

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 04.06.2024 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.06.2024 r. o godzinie 11:00.

Zamawiający w dn. 03.06.2024r. zamieścił wyjaśnienia treści SWZ. 

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 06.06.2024 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.06.2024 r. o godzinie 11:00.

Zamawiający w dn. 06.06.2024r. opublikował informację o kwocie na sfinansowanie zamówienia oraz informację z otwarcia ofert.

Zamawiający w dn. 12.06.2024r. opublikował informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Szczegóły w zamieszczonych plikach.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Sylwia Walewska
Osoba publikująca informację: Sylwia Walewska
Osoba modyfikująca informację: Sylwia Walewska
Data publikacji: 27.05.2024 14:30
Data ostatniej modyfikacji: 12.06.2024 13:56