Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Ogłoszenie o zamówieniu nr BA.WZP.26.17.2024

Świadczenie usługi zaprojektowania, wytworzenia, wdrożenia oraz wsparcia klastra o wysokiej dostępności dla baz danych PostgreSQL.

Sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Ofert/Wnioski”, która znajduje się w szczegółach postępowania na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/.

Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji interaktywnej dostępnej na e-zamówieniach (https://epzpygmggrsicd.blob.core.windows.net/pod/2021/10/Oferty-3.2_20211016.pdf).

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 19.06.2024 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.06.2024 r. o godzinie 11:00.

UWAGA!!!! W dniu 19.06.2024 r. Zamawiający zamieścił Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia publicznego.

UWAGA!!!! W dniu 19.06.2024 r. Zamawiający zamieścił Informacje z otwarcia ofert.

UWAGA!!!! W dniu 12.07.2024 r. Zamawiający zamieścił Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Szczegóły w zamieszczonych plikach.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Rafał Ginszt
Osoba publikująca informację: Rafał Ginszt
Osoba modyfikująca informację: Rafał Ginszt
Data publikacji: 07.06.2024 09:20
Data ostatniej modyfikacji: 12.07.2024 10:13