Ogłoszenie o zamówieniu BA.WZP.26.37.2023

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie testów wydajnościowych rozbudowanej Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Ofert/Wnioski”, która znajduje się w szczegółach postępowania na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/.

Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji interaktywnej dostępnej na e-zamówieniach (https://epzpygmggrsicd.blob.core.windows.net/pod/2021/10/Oferty-3.2_20211016.pdf).

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 03.11.2023 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.11.2023 r. o godzinie 11:00.

Zamawiający w dn.03.11.2023r. opublikował kwotę na sfinansowanie zamówienia oraz infomację o unieważnieniu postępowania. 

Szczegóły w zamieszczonych plikach.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Sylwia Walewska
Osoba publikująca informację: Sylwia Walewska
Osoba modyfikująca informację: Sylwia Walewska
Data publikacji: 26.10.2023 15:20
Data ostatniej modyfikacji: 03.11.2023 14:17