Ogłoszenie o zamówieniu BA.WZP.26.34.2023 Dostawa oleju opałowego

Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa oleju opałowego do kotłowni centralnego ogrzewania w Obiekcie Infrastruktury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Boruczy, gm. Strachówka.

Sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Ofert/Wnioski”, która znajduje się w szczegółach postępowania na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/.

Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji interaktywnej dostępnej na e-zamówieniach (https://epzpygmggrsicd.blob.core.windows.net/pod/2021/10/Oferty-3.2_20211016.pdf).

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 19.10.2023 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.10.2023 r. o godzinie 11:00.

UWAGA!

Zamawiający w dn. 17.10.2023 r. zamieścił wyjaśnienia treści SWZ.

Zamawiający w dn. 19.10.2023 r. zamieścił kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia oraz informację z otwarcia ofert. 

Zamawiający w dn. 26.10.2023 r. zamieścił informację o wyborze oferty najkorzystniejszej. 

Szczegóły w zamieszczonych plikach.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Sylwia Walewska
Osoba publikująca informację: Sylwia Walewska
Osoba modyfikująca informację: Sylwia Walewska
Data publikacji: 11.10.2023 16:10
Data ostatniej modyfikacji: 26.10.2023 11:31