Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - BAK.WZP.26.35.2017

Zamawiający informuje, że w dniu 28 grudnia 2017 r. udzielił zamówienia publicznego w zakresie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy: Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 19.01.2018 15:40