Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa numer: BAK.WZP.26.41.2018.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Realizację badania na temat roli Internetu w życiu osobistym i zawodowym, przed i po zmianie medium dostępowego oraz subskrybowanej przepustowości ze szczególnym uwzględnieniem sieci światłowodowych budowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, wraz z opracowaniem wyników badania ankietowego w formie raportu”. Sprawa numer: BAK.WZP.26.41.2018.

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty publikujemy w załączonym poniżej pliku.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Barbara Jamróz
Publikujący: Michał Sobczak
Publikacja informacji: 23.11.18 13:55
Aktualizacja informacji: 23.11.18 14:00