Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa numer: BAK.WZP.26.23.2017 - w zakresie Zadania nr 2.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup licencji oprogramowania na potrzeby Urzędu Komunikacji Elektronicznej w podziale na dwa zadania” – w zakresie Zadania nr 2. Sprawa numer: BAK.WZP.26.23.2017.

 
Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty publikujemy w załączonym poniżej pliku. 

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Beata Wesołowska
Publikujący: Beata Wesołowska
Publikacja informacji: 08.12.17 09:50
Aktualizacja informacji: 11.12.17 09:55