Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa numer: BAK.WZP.26.16.2018.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Badanie konsumenckie oraz analizę zagadnienia substytucyjności Internetu stacjonarnego i Internetu mobilnego oraz wpływu substytucyjności Internetu stacjonarnego i Internetu mobilnego na elastyczność cenową w Polsce”. Sprawa numer: BAK.WZP.26.16.2018.


Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty publikujemy w załączonym poniżej pliku.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Barbara Jamróz
Publikujący: Michał Sobczak
Publikacja informacji: 13.07.18 13:45
Aktualizacja informacji: 13.07.18 14:09