Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa BAK.WZP.26.41.2017

Uwaga! Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Przeprowadzenie badania czasu przebiegu przesyłek listowych nierejestrowanych uzyskanego w roku 2018 w zakresie usług powszechnych świadczonych w obrocie krajowym przez operatora wyznaczinego" - sprawa BAK.WZP.26.41.2017.

 

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Piotr Kisiel
Publikujący: Piotr Kisiel
Publikacja informacji: 04.01.18 12:55
Aktualizacja informacji: 04.01.18 13:06