Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa BAK.WZP.26.37.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę mebli dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej” - Sprawa numer: BAK.WZP.26.37.2017.

 
Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty opublikowano w załączonym poniżej pliku.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Jacek Gola
Publikujący: Jacek Gola
Publikacja informacji: 06.12.17 15:05
Aktualizacja informacji: 11.12.17 15:15