Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa BAK.WZP.26.26.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Organizacja szkolenia dla pracowników Instytucji Społecznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa". Sprawa numer: BAK.WZP.26.26.2018.

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty publikujemy w załączonym poniżej pliku.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Piotr Kisiel
Publikujący: Piotr Kisiel
Publikacja informacji: 24.08.18 14:05
Aktualizacja informacji: 24.08.18 14:13