Informacja o unieważnieniu postępowania - sprawa numer: BAK.WZP.26.12.2018.

Informacja o unieważnieniu postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę, nadbudowę i przebudowę istniejącego zespołu budynków przemysłowo-usługowo-magazynowych, wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej, na nieruchomości przy ul. Wschodniej 10/12 w Łodzi”. Sprawa numer: BAK.WZP.26.12.2018.

Szczegóły publikujemy w załączonym poniżej pliku.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Michał Sobczak
Publikujący: Michał Sobczak
Publikacja informacji: 05.04.18 09:05
Aktualizacja informacji: 05.04.18 09:10