Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia - nr sprawy BA.WZP.26.6.59.2021

Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia na dostawę oprogramowania wraz z udzieleniem licencji na Jira Software i Capture for Jira - sprawa nr BA.WZP.26.6.59.2021

Termin składania informacji:

Informację sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym zaproszeniu należy przesłać w terminie do dnia 03.12.2021 r. do godz. 12.00 na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 4 Zaproszenia.

 

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Michał Tomasik
Osoba publikująca informację: Ilona Niewęgłowska
Data publikacji: 30.11.2021 15:05