Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia - nr sprawy BA.WZP.26.1.3.2022

Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia na dostawę i uruchomienie systemu wsparcia kontroli infrastruktury światłowodowej - nr sprawy BA.WZP.26.1.3.2022

 

Sposób i termin składania:

Wypełnioną poniżej informację odnośnie wartości zamówienia należy przesłać w formie dokumentu elektronicznego do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną do dnia 27 stycznia 2022 na adres podany w pkt.7 Zaproszenia.

 

Przedmiot zamówienia sfinansowany zostanie ze środków przewidzianych w budżecie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, w ramach projektu nr POPC.04.01.01-00-0041/20 „Rozbudowa Systemu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji etap II” dofinansowanego ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Osial
Osoba publikująca informację: Aleksandra Wyszyńska
Data publikacji: 24.01.2022 16:05