Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia - nr sprawy BA.WZP.26.1.2.2022

Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia na na dostawę oprogramowania wraz z udzieleniem licencji - nr sprawy BA.WZP.26.1.2.2022

 

Termin składania informacji

Wypełnioną poniżej informację odnośnie wartości zamówienia należy przesłać w formie dokumentu elektronicznego do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną do dnia 26 stycznia 2022 r. do godziny 12:00 na adres podany w pkt.4 Zaproszenia.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Michał Tomasik
Osoba publikująca informację: Aleksandra Wyszyńska
Data publikacji: 21.01.2022 10:35