Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia - BA.WZP 26.6.57.2021

Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia na "Rozwój systemu Business Intelligence w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej" - BA.WZP 26.6.57.2021

Zamówienie sfinansowane zostanie ze środków przewidzianych w budżecie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, w ramach projektu nr POPC.04.01.01-00-0041/20 „Rozbudowa Systemu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji etap II” dofinansowanego ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Termin składania informacji:

Informację sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym zaproszeniu należy przesłać w terminie do dnia 18 listopada 2021 r. do godz. 10.00 na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 4 Zaproszenia.

 

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Grzegorz Nieroda
Osoba publikująca informację: Ilona Niewęgłowska
Data publikacji: 12.11.2021 11:45