Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.9.2022

Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia na przeprowadzenie audytu budynku zajmowanego przez Delegaturę UKE i terenu przylegającego wraz z opracowaniem wniosków i zaleceń pokontrolnych oraz planu zapewnienia dostępności - audyt architektoniczny i informacyjno-komunikacyjny, znak sprawy: BA.WZP.26.1.9.2022. Audytem zostaną objęte Delegatury w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdyni, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Siemianowicach Śląskich, Szczecinie, Wrocławiu, Zielonej Górze.

Termin składania informacji:

Informację sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym zaproszeniu należy przesłać w terminie do dnia 25 lutego 2022 r. na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. VI Zaproszenia.

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców:

  1. Jaka liczba osób z niepełnosprawnością powinna wchodzić w skład zespołu ekspertów?

W skład zespołu ekspertów powinny wchodzić osoby z niepełnosprawnością, które będą mogły ocenić dostępność architektoniczną budynku oraz terenu przyległego jak i dostępność informacyjno-komunikacyjną tak aby powstał raport końcowy.

  1. Czy rolę eksperta z zakresu dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej może pełnić ta sama osoba, jeżeli spełnia wymagania w zakresie kwalifikacji i doświadczenia?

Wykonawca powinien dysponować zespołem dwóch ekspertów – jednym z zakresu dostępności architektonicznej, drugim z zakresu dostępności informacyjno-komunikacyjnej.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Magdalena Dydyszko
Osoba publikująca informację: Aleksandra Wyszyńska
Osoba modyfikująca informację: Ilona Niewęgłowska
Data publikacji: 14.02.2022 14:25
Data ostatniej modyfikacji: 25.02.2022 08:43