Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.44.2022

Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.44.2022 na świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektu Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Boruczy, gmina Strachówka, województwo mazowieckie.

Usługa obejmuje:

  1. bezpośrednią i stałą ochronę fizyczną osób i mienia wraz z monitorowaniem sygnałów alarmowych pochodzących z pomieszczeń znajdujących się w chronionym obiekcie;
  2. podejmowanie działań przez grupę interwencyjną Wykonawcy, w przypadku bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa mienia i osób na terenie obiektu UKE w Boruczy;
  3. aktualizację „Planu ochrony obiektu infrastruktury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Boruczy”, zgodnie z „Metodyką Uzgadniania planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie”, opracowaną przez Komendę Główną Policji.

Usługa będzie realizowana we wszystkie dni tygodnia w systemie zmianowym dwunastogodzinnym przez dwóch pracowników – w godz.7.00-19.00 oraz 19.00-7.00, przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

 

Termin składania informacji:

Informację sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym zaproszeniu należy przesłać w terminie do 16.08.2022 r. do godz. 12.00 na adres poczty elektornicznej wskazany w pkt 5. Zaproszenia. 

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Teresa Filipczak
Osoba publikująca informację: Aleksandra Wyszyńska
Data publikacji: 01.08.2022 15:00