Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.36.2022

Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.36.2022 na usługę „Dostawa i uruchomienie systemu wsparcia kontroli infrastruktury światłowodowej”. Przedmiot zamówienia sfinansowany zostanie ze środków przewidzianych w budżecie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, w ramach projektu nr POPC.04.01.01-00-0041/20 „Rozbudowa Systemu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji etap II” dofinansowanego ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

 Termin składania informacji:

Informację sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym zaproszeniu należy przesłać w terminie do dnia 20 czerwca 2022 r. do godz. 12.00 na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt VII. Zaproszenia.

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Agata Miętek
Osoba publikująca informację: Rafał Ginszt
Osoba modyfikująca informację: Rafał Ginszt
Data publikacji: 17.06.2022 13:20
Data ostatniej modyfikacji: 20.06.2022 09:50