Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.18.2022

Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.18.2022 na digitalizację umów międzyoperatorskich przekazywanych Prezesowi UKE w związku z realizacją ustawowych obowiązków w zakresie, w jakim te umowy nie posiadają odwzorowań cyfrowych, w tym zapewnienie transportu umów z i do siedziby Centrali UKE przy ul. Giełdowej 7/9 w Warszawie oraz dostawę, instalację i konfigurację systemu umożliwiającego równoczesne przetwarzanie, przez co najmniej 20 użytkowników, danych zawartych w bazie umów międzyoperatorskich.

 

Termin składania informacji:

Informację sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym zaproszeniu należy przesłać w terminie do dnia 21 marca 2022  r. do godz. 12:00 na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 4. Zaproszenia.

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści zaproszenia do ustalenia wartości zamówienia. Tym samym dokonuje zmiany terminu przesłania informacji do dnia 25 marca 2022 r. do godz. 12:00 na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 4 Zaproszenia. 

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Dorota Gąsiorowska
Osoba publikująca informację: Aleksandra Wyszyńska
Osoba modyfikująca informację: Aleksandra Wyszyńska
Data publikacji: 09.03.2022 14:10
Data ostatniej modyfikacji: 18.03.2022 14:09