Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.1.10.2022

Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia na dostawę anten logarytmicznie periodycznych do poszukiwania zakłóceń, pomiarów i monitoringu widma radiowego, znak sprawy: BA.WZP.26.1.10.2022 

Termin składania informacji:

Informację sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym zaproszeniu należy przesłać w terminie do dnia 23 lutego 2022 r. do godz. 12:00 na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 5. Zaproszenia.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Jacek Rosikiewicz, Jacek Maciak
Osoba publikująca informację: Aleksandra Wyszyńska
Data publikacji: 15.02.2022 14:30