Zaproszenie do ustalenia wartości - BA.WZP.26.6.58.2021

Zaproszenie do ustalenia wartości na "zakup dostępu do danych statystycznych i raportów dotyczących rynków usług komunikacji elektronicznej na okres dwunastu miesięcy" zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu  - BA.WZP.26.6.58.2021

 

Termin składania informacji:

Informację sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym zaproszeniu należy przesłać w terminie do dnia 29 listopada 2021 r. na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt IV. 4. Zaproszenia.

 

Szczegóły w poniżej załączonym pliku (nr 01).

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Urszula Wysocka
Osoba publikująca informację: Urszula Wysocka
Data publikacji: 24.11.2021 12:40