Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zaproszenie do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia BA.WZP.26.6.45.2024

Zaproszenie do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia BA.WZP.26.6.45.2024 na wykonanie usługi polegającej na migracji posiadanego przez Zamawiającego systemu backupowego CommVault na nowe serwery.

 

Termin składania informacji

Informację sporządzoną według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do przedmiotowego zaproszenia należy przesłać w terminie do dnia 16 lipca 2024 r.  do godz. 15:00 zgodnie z zapisami w pkt. 4.  Zaproszenia. 

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Sławomir Biegaj, Tomasz Pingot
Osoba publikująca informację: Aleksandra Wyszyńska
Data publikacji: 08.07.2024 15:20