Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zaproszenie do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia BA.WZP.26.6.13.2024

Zaproszenie do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia BA.WZP.26.6.13.2024 na wykonanie przeglądu oraz konserwacji systemów antenowych użytkowanych przez Zamawiającego w Delegaturach oraz usunięcie usterek wykrytych w czasie przeglądu konserwacyjnego systemów antenowych w 2023 r.

 

Termin składania informacji:

Informację sporządzoną według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do przedmiotowego zaproszenia wraz z kalkulacją zawartą w Załączniku nr 3 do zaproszenia należy przesłać w terminie do dnia 26 kwietnia 2024 r. do godz. 12:00 zgodnie z zapisami w pkt. 4.  Zaproszenia. 

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: B. Metrycki, G. Romaszuk
Osoba publikująca informację: Aleksandra Wyszyńska
Data publikacji: 11.04.2024 14:40