Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Zaproszenie do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia BA.WZP.26.6.12.2024

Zaproszenie do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia BA.WZP.26.6.12.2024 na wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego audytu bezpieczeństwa i testów penetracyjnych systemów utrzymywanych przez UKE (Załącznik nr 1 - wykaz systemów) wraz z opracowaniem raportu z wykonanych prac.

 

Termin składania informacji:

Informację sporządzoną według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do przedmiotowego zaproszenia wraz z kalkulacją zawartą w Załączniku nr 3 do zaproszenia należy przesłać w terminie do dnia 11 kwietnia 2024 r. do godz. 15:00 zgodnie z zapisami w pkt. 4.  Zaproszenia. 

Szczegóły w poniżej załączonym pliku. 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Michał Tomasik
Osoba publikująca informację: Aleksandra Wyszyńska
Data publikacji: 02.04.2024 12:00