Świadectwa radiooperatora

Obsługiwanie urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego, używanego w radiokomunikacji lotniczej, morskiej i żeglugi śródlądowej oraz w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, wymaga posiadania świadectwa operatora urządzeń radiowych.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydaje świadectwo operatora urządzeń radiowych na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu z wiadomości i umiejętności osoby ubiegającej się o świadectwo operatora urządzeń radiowych oraz po udokumentowaniu przez nią wymaganej praktyki.

Na stronie archiwalnej znajdują się wzory wniosków oraz szczegółowe informacje na temat egzaminów na świadectwo operatora urządzeń radiowych dla poszczególnych służb radiokomunikacyjnych:
 
Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Jakub Słodki
Publikujący: Jakub Słodki
Publikacja informacji: 24.11.17 11:10
Aktualizacja informacji: 11.12.17 16:38