Aktualizacja referencyjnych cen rynkowych dla RSS

Ceny rynkowe za usługi analogiczne do usług oferowanych przez Regionalne Sieci Szerokopasmowe (RSS) spadają – tak wynika z analizy przeprowadzonej przez Prezesa UKE. 

W grudniu 2014 r. Prezes UKE opublikował „Ofertę referencyjną dla Operatorów Infrastrukturalnych określającą warunki zapewnienia dostępu do Regionalnych Sieci Szerokopasmowych”. Do oferty zostały dołączone również szczegółowe „Wytyczne dotyczące wyznaczania opłat za dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej Regionalnych Sieci Szerokopasmowych” wraz z załącznikiem nr 2 do Wytycznych stanowiącym podsumowanie analizy cen rynkowych. W celu aktualizacji obserwowanego poziomu cen rynkowych, pod koniec sierpnia 2016 r., Prezes UKE wezwał wybranych przedsiębiorców telekomunikacyjnych do przekazania informacji o opłatach stosowanych w faktycznie zawieranych kontraktach na hurtowe usługi telekomunikacyjne i przeprowadził podsumowanie uzyskanych danych.

Zgodnie z zapisami decyzji notyfikujących przyznanie pomocy publicznej na budowę RSS „(…) w okresie ważności umowy opłaty nałożone przez operatora infrastruktury będą zatwierdzane, a następnie monitorowane i weryfikowane przez UKE”, a „(…) cena za dostęp hurtowy będzie opierać się na średnich cenach podobnych usług na bardziej konkurencyjnych obszarach, a w przypadku gdy oferta referencyjna nie jest dostępna, ceny hurtowe i warunki dostępu będzie zatwierdzał UKE”.

Prezes UKE zachęca operatorów infrastruktury RSS, przy tworzeniu przyszłych aktualizacji ofert ramowych, do wzięcia pod uwagę treści Oferty referencyjnej oraz zaktualizowanego załącznika dotyczącego cen rynkowych. Zapisy tych dokumentów będą stanowiły podstawę merytoryczną oraz wyznaczą kryteria w procesie zatwierdzania aktualizowanych ofert ramowych i cenników operatorów infrastruktury RSS przez Prezesa UKE.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Osoba modyfikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Data publikacji: 17.11.2016 15:20
Data ostatniej modyfikacji: 21.12.2017 15:24