Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Środki odwoławcze - wyroby

Środki odwoławcze - wyroby

I. Odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Strona niezadowolona z decyzji może:

  1. zwrócić się, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, albo
  2. za pośrednictwem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

II. Odwołanie od postanowień Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Strona niezadowolona z postanowienia (od którego służy zażalenie) może:

  1. zwrócić się, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, albo
  2. za pośrednictwem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia, wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Strona niezadowolona z postanowienia (od którego nie przysługuje zażalenie) może je zaskarżyć jedynie łącznie z decyzją kończącą postępowanie, w ramach którego postanowienie jest wydane.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Marcin Dec
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Monika Bednarska
Data publikacji: 20.03.2020 09:21
Data ostatniej modyfikacji: 17.08.2023 10:09