Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Realizacja projektu „Budowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej” zbliża się do końca

W ostatnim czasie prowadzone były bardzo intensywne prace nad projektem. Ich wynikiem jest wykonanie kilku modułów składających się na platformę e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwaną systemem EPL.

Do ukończonych modułów należą: Platforma Usług Elektronicznych (wykonana przez S&T Services Polska sp. z o.o.) System Rejestrów (wykonany przez Alterout IT sp. z o.o.), Hurtownia Danych wraz ze środowiskiem raportowym (wykonane przez BizTech Konsulting S.A.), Portal Informacyjny – Intranet (wykonany przez Asseco Poland S.A.) oraz Call Center (rozbudowane przez Global One sp. z o.o.). Integracji rozwiązania dokonano przy użyciu  szyny WSO2 ESB.

Na potrzeby budowy systemu EPL zakupiono również sprzęt informatyczny, w tym:  serwery, zapory sieciowe, równoważniki obciążeń, UPS-y, przełączniki itp. oraz oprogramowania (licencje Oracle data Integrator for Oracle Business Intelligence).

Zgodnie z postanowieniami Aneksu nr 4 do Porozumienia o dofinansowanie realizacja projektu „Budowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej” zakończy się 31 stycznia 2017 r.

Projekt nr: POIG.07.01.00-00-030/11 „Budowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Osoba modyfikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Data publikacji: 21.12.2016 11:55
Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2018 13:24