Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Realizacja Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Działanie 4.1 Sprawne zarządzanie i wdrażanie POPC, Polska Cyfrowa / Poddziałanie 4.1.1 Wsparcie instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

„Rozbudowa Systemu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji etap II w 2020 - 2023 r.”

Celem projektu jest rozbudowa systemu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji, zwanego dalej „PIT”, o nowe funkcjonalności umożliwiające Prezesowi UKE wypełnienie obowiązków ustawowych wynikających z art. 29 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2410, z późn. zm.), zwanej dalej „Megaustawą”.

Rozbudowany System PIT ma zapewnić dostęp do informacji o:

  • pokryciu istniejąca infrastrukturą telekomunikacyjną i publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi,
  • budynkach umożliwiających kolokację,
  • procedurach i formalnościach wymaganych przed rozpoczęciem robót budowlanych dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej,
  • obowiązujących stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego.

W ramach projektu planowana jest także:

  • rozbudowa narzędzia typu Business Intelligence oraz mechanizmów aktualizacji danych, w tym rozbudowa licencji business intelligence oraz wsparcie w zakresie identyfikacji źródeł danych i stworzenia odpowiednich warstw raportowania,
  • przeprowadzenie audytu systemu kontroli elementów infrastruktury światłowodowej i realizacji zobowiązań inwestycyjnych operatorów.

Zadania te wspierają kontrolę obowiązków wynikających z art. 29,29c i 29d oraz art.18 ust. 8 i 35a ust. 7 Megaustawy, w tym danych o zasięgach sieci stacjonarnej i mobilnej, inwentaryzacji sieci i usług telekomunikacyjnych oraz art. 20 i 22 EKŁE.

Projekt zakłada również m.in. zakup infrastruktury informatycznej oraz wyposażenia stanowisk pracy, szkolenia specjalistyczne dla pracowników UKE, organizację spotkań informacyjno-doradczych w celu konsultacji opracowywanych funkcjonalności z rynkiem, koszty delegacji i doradztwa.

Całkowita wartość projektu: 26 117 491,55 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 22 103 233,09 PLN

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Joanna Gutowska
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 07.02.2023 15:20
Data ostatniej modyfikacji: 23.01.2024 14:12