Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Realizacja Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Działanie 4.1 Sprawne zarządzanie i wdrażanie POPC, Polska Cyfrowa / Poddziałanie 4.1.1 Wsparcie instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

„Budowa Systemu Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji w 2020 r.

Celem projektu jest utrzymanie Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji (PIT) umożliwiającego Prezesowi UKE wypełnienie obowiązków ustawowych wynikających z ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2410, z późn. zm.).  

System PIT ma zapewniać każdemu przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu, o ile nie zagraża to bezpieczeństwu państwa, dostęp do posiadanych przez Prezesa UKE informacji: w zakresie procedur i formalności wymaganych przed rozpoczęciem robót budowlanych dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, w trakcie ich wykonywania oraz do ich zakończenia i rozpoczęcia użytkowania tej infrastruktury; uzyskanych w wyniku inwentaryzacji, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych; o istniejącej infrastrukturze technicznej, innej niż infrastruktura objęta inwentaryzacją, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, a także o kanałach technologicznych. W 2020 r. planowane są następujące działania:
1) wdrażanie nowych funkcjonalności wynikających z potrzeb użytkowników,
2) organizacja spotkań informacyjnych oraz prezentacja systemu na konferencjach branżowych,
3) Synchronizacja z KGESUT i/lub zasobami powiatowymi (proces synchronizacji danych z PIT z nowymi obszarami występującymi w postaci cyfrowej),
4) realizacja usługi wsparcia i gwarancji dla PIT.

Całkowita wartość projektu: 305 000,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 258 121,50 PLN

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Joanna Antczak
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 05.10.2020 09:00