Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Realizacja Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Działanie 4.1 Sprawne zarządzanie i wdrażanie POPC, Polska Cyfrowa / Poddziałanie 4.1.1 Wsparcie instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, 2014-2020
Finansowanie zaplecza technicznego i szkoleniowego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 2019 r.

Celem projektu jest zapewnienie Urzędowi Komunikacji Elektronicznej, niezbędnych zasobów technicznych oraz szkoleniowych do prawidłowego realizowania funkcji instytucji o charakterze specjalistycznym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Projekt na 2019 r. obejmuje wydatki na: zakup ekspertyz i analiz, zakup usług wsparcia eksperckiego, wynajem środków transportu, koszty delegacji związane z dojazdem na szkolenia i spotkania robocze oraz poniesione w związku z prowadzeniem kontroli w ramach POPC, szkolenia specjalistyczne oraz miękkie dla pracowników UKE zaangażowanych w realizację POPC, szkolenia organizowane przez UKE dla beneficjentów.

Całkowita wartość projektu: 1 550 000,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 311 765,00 PLN

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 27.03.2019 13:20