Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce

Urząd Komunikacji Elektronicznej realizuje w partnerstwie projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce.”

Strony porozumienia:

  •       Beneficjent:      Ministerstwo Cyfryzacji
  •       Partnerzy:          Urząd Komunikacji Elektronicznej

                            Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Termin realizacji projektu: 7 listopada 2019 – 31 grudnia 2023

Dofinansowanie projektu z UE: 71 310 398,74 PLN

Przedmiot współpracy:

W ramach projektu e-Doręczenia zaplanowane jest opracowanie, uzgodnienie i wdrożenie Standardu usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce, w tym przygotowanie aplikacji publicznych („Urzędnik”, Obywatel”, „Przedsiębiorca”) do obsługi korespondencji w relacjach z jednostkami publicznymi (w tym administracja, sądownictwo).

Odbiorcami projektu są: podmioty sektora publicznego RP, obywatele - osoby fizyczne, osoby fizyczne będące przedsiębiorcami wpisanymi do CEIDG, podmioty niepubliczne niebędące osobami fizycznymi.

Cel współpracy:

Głównym celem realizacji projektu e-Doręczenia jest wdrożenie:

  •        bezpiecznej,
  •        skutecznej,
  •        niezawodnej,
  •        interoperacyjnej,
  •        przyjaznej użytkownikowi

usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce:

  •        równoważnej prawnie z tradycyjną przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru,
  •        zgodnej z wymogami usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego określonymi  w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 (Rozporządzenia eIDAS),
  •        zgodniej z wymogami ustawy o doręczeniach elektronicznych oraz dokumentów wydanych na jej podstawie, w tym w standardzie e-Doręczeń.

Planowane rozwiązanie zapewni również funkcjonowanie punktu dostępowego do usług rejestrowanego doręczenia w Polsce w celu umożliwienia transgranicznej wymiany danych z adresatami do doręczeń elektronicznych z obszaru UE.

 

Więcej informacji na stronie gov.pl:

https://www.gov.pl/web/e-doreczenia

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Magdalena Słąwińska
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Osoba modyfikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 23.11.2023 08:55
Data ostatniej modyfikacji: 23.11.2023 09:09