Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Działania Prezesa UKE wspierające potencjalnych beneficjentów działania 1.1 POPC

14 grudnia 2015 r. Urząd Komunikacji Elektronicznej zorganizował warsztat pt. „Dostęp hurtowy i narzędzia do wyznaczania obszarów konkursowych w POPC”. Warsztat cieszył się dużym zainteresowaniem przyszłych beneficjentów, ostatecznie wzięło w nim udział 92 przedstawicieli potencjalnych wnioskodawców działania 1.1 POPC.

Podczas spotkania eksperci UKE omówili następujące zagadnienia:

 • wyznaczanie obszarów konkursowych,
 • modele popytowo-kosztowe,
 • specyfikacja techniczna Sieci POPC,
 • oferta hurtowa operatora Sieci POPC.

Po prezentacji każdego z bloków tematycznych, pracownicy UKE udzielali odpowiedzi oraz wyjaśniali problematyczne kwestie, zgłaszane przez uczestników warsztatu.

Równocześnie z wyżej wymienionymi działaniami, Urząd Komunikacji Elektronicznej na bieżąco udziela odpowiedzi na pytania zadawane na skrzynkę mailową: , które są następnie publikowane na stronie internetowej CPPC.

Przypominamy, że w dniu 30 września 2015 r. Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) ogłosiło nabór wniosków w trybie konkursowym dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC): „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, wskazany w POPC jako instytucja specjalistyczna w zakresie cyfryzacji, wspierał instytucje zaangażowane w realizację POPC poprzez udział w opracowaniu dokumentacji konkursowej, w tym opracował „Wymagania dla sieci NGA – POPC” obejmujące specyfikację techniczną sieci i zasady dostępu hurtowego.

Od momentu ogłoszenia naboru Urząd Komunikacji Elektronicznej aktywnie uczestniczy w licznych warsztatach i spotkaniach z potencjalnymi beneficjentami działania 1.1 POPC:

 • 19 października 2015 r., Kraków, Konferencja PIKE;
 • 28 października 2015 r., Warszawa, Warsztaty KIKE;
 • 4 listopada 2015 r., Warszawa, Krajowe Forum Szerokopasmowe,;
 • 18 listopada 2015 r., Toruń, Szkolenie CPPC;
 • 19 listopada 2015 r., Warszawa, Konferencja Sieci Szerokopasmowe;
 • 24 listopada 2015 r., Katowice, Szkolenie CPPC;
 • 25 listopada 2015 r., Serock, Konferencja KIKE;
 • 26 listopada 2015 r., Białowieża, Konferencja podsumowująca Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej-województwo podlaskie”;
 • 30 listopada 2015 r., Warszawa, Szkolenie CPPC.
Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Osoba modyfikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Data publikacji: 17.12.2015 11:55
Data ostatniej modyfikacji: 16.05.2018 10:17