Sprawozdanie w sprawie kosztu netto świadczenia w 2008 r. usługi powszechnej

Prezes UKE przedstawia „Sprawozdanie z końcowych wyników ustaleń w sprawie kosztu netto świadczenia w 2008 r. usług wchodzących w skład usługi powszechnej i pokrycia dopłaty z tego tytułu”.


Sprawozdanie przedstawia wymagane przepisami prawa (art. 99 ust. 5 Pt) końcowe wyniki z zakresu ustalenia i pokrycia dopłaty do kosztów świadczenia przez Orange Polska S.A. (dawniej Telekomunikacja Polska S.A.) usługi powszechnej w 2008 r., w szczególności dotyczące udziałów przedsiębiorców telekomunikacyjnych zobowiązanych do pokrycia dopłaty i wysokości przekazanej dopłaty przedsiębiorcy wyznaczonemu.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 07.03.2018 12:15