Sprawozdania w sprawie kosztu netto świadczenia usługi powszechnej w latach: 2009 i 2010 (II tura)

Prezes UKE przedstawia dwa sprawozdania, tj.:

- „Sprawozdanie z końcowych wyników ustaleń w sprawie kosztu netto świadczenia w 2009 r. usługi udzielania informacji o numerach telefonicznych i udostępniania spisów abonentów, wchodzących w skład usługi powszechnej i pokrycia dopłaty z tego tytułu”;

- „Sprawozdanie z końcowych wyników ustaleń w sprawie kosztu netto świadczenia w 2010 r. usługi udzielania informacji o numerach telefonicznych i udostępniania spisów abonentów, wchodzących w skład usługi powszechnej i pokrycia dopłaty z tego tytułu”.

Sprawozdania przedstawiają wymagane przepisami prawa (art. 99 ust. 5 Pt) końcowe wyniki z zakresu ustalenia i pokrycia dopłaty do kosztów świadczenia przez OPL usługi udzielania informacji o numerach telefonicznych i udostępniania spisów abonentów, wchodzących w skład usługi powszechnej w 2009 r. i 2010 r., w szczególności dotyczące udziałów przedsiębiorców telekomunikacyjnych zobowiązanych do pokrycia danej dopłaty i wysokości przekazanej dopłaty przedsiębiorcy wyznaczonemu.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Dorota Klukowska-Krupa
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 08.09.2022 15:35
Data ostatniej modyfikacji: 08.09.2022 15:40