Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Usługa powszechna 2024

  • Sprawozdanie w sprawie kosztu netto świadczenia usługi powszechnej w 2007 r. (II tura)

    16 lutego 2024

    Prezes UKE przedstawia „Sprawozdanie z końcowych wyników ustaleń w sprawie kosztu netto świadczenia w 2007 r. usługi udzielania informacji o numerach telefonicznych i udostępniania spisów abonentów oraz usługi publicznych aparatów samoinkasujących, wchodzących w skład usługi powszechnej i pokrycia dopłaty z tego tytułu”.