Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Prezes UKE przeanalizował wpływ telefonów na organizm człowieka

Wyniki badań telefonów komórkowych w aspekcie pochłaniania przez ludzkie ciało energii elektromagnetycznej podczas rozmów telefonicznych (badanie współczynnika SAR).

Biorąc pod uwagę, iż korzystanie z telefonów komórkowych jest w polskim społeczeństwie powszechne, a obecnie liczba aktywnych telefonów komórkowych w Polsce szacowana jest na 57 mln egzemplarzy, Prezes UKE postanowił przyjrzeć się wpływowi, jaki telefony komórkowe mają na organizm osoby prowadzącej rozmowę, w szczególności biorąc pod uwagę najbardziej wrażliwych użytkowników, jakimi są dzieci i osoby w podeszłym wieku. Zgodnie z powszechnie przyjętym w Europie Zaleceniem Rady Unii Europejskiej (1999/519/EC) poziom pochłaniania energii elektromagnetycznej, a więc tak zwany współczynnik SAR (ang. Specyfic Absorption Rate) nie może przekroczyć wielkości 2W/kg, w przeliczeniu na 10g masy tkanki ludzkiego ciała. Wartość współczynnika SAR informuje więc o tym, jak dużo energii wypromieniowanej przez telefon komórkowy absorbowane jest przez organizm użytkownika. Przekroczenie emisji powyżej poziomu 2W/kg, gdy podczas rozmowy trzymamy telefon w bezpośrednim sąsiedztwie głowy, uznawane jest za szkodliwe dla ludzkiego organizmu.

Badania objęły pobrane ze sklepów (znajdujące się obecnie w ofercie) próbki 11 modeli telefonów komórkowych, które ze względu na swoją budowę i dostępne funkcje mogą być w szczególności wykorzystywane przez seniorów i dzieci. Próbki zostały pobrane w okresie styczeń – luty 2015 r., a badania wykonano w lutym i marcu 2015 r.  

Prezentowane poniżej wyniki dotyczą 2 egzemplarzy każdego z badanych modeli, a podana wielkość współczynnika SAR jest wielkością maksymalną (najmniej korzystną) otrzymaną w serii testów dla każdego egzemplarza.

Lista wyrobów poddanych badaniom (kolejność alfabetyczna):

1.    Alcatel 2001X
2.    Emporia Solid V33i
3.    MaxCom MM 910
4.    MaxCom MM 705BB
5.    MaxCom MM 820BB
6.    MaxCom MM 822BB
7.    MyPhone One
8.    MyPhone 1062 Talk+
9.    Samsung GT E1200R
10.    Samsung GT S5611
11.    Wiko RIFF

W załączeniu przedstawiamy pełną treść raportu.
******************
Prezes UKE stale monitoruje rynek wyrobów, kontrolując czy oferowane wyroby spełniają prawne i techniczne wymagania, dzięki którym użytkownicy mogą z nich bezpiecznie korzystać. Zakres badań obejmuje takie aspekty jak: efektywne wykorzystanie zasobów częstotliwości, kompatybilność elektromagnetyczna, ochrona zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników, efektywność energetyczna.

Z ogólnej liczby 1610 skontrolowanych wyrobów w 2014 roku, 513 wyrobów (32%) okazało się niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi i innymi wymaganiami. Kategorie wyrobów, które miały największy odsetek wyrobów niezgodnych: anteny ze wzmacniaczem (55% wyrobów niezgodnych z wymaganiami), telefony DECT (48%), systemy kina domowego (46%), modele-zabawki sterowane radiowo (45%), ładowarki/zasilacze (42%). Na przeciwległym biegunie znajdują się: elektronarzędzia (4%), telewizory (6%) oraz kuchenki mikrofalowe (10%).

Wkrótce Prezes UKE opublikuje szczegółowy raport nt. kontrolowanych wyrobów w 2014 r.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Jakub Słodki
Osoba modyfikująca informację: Jakub Słodki
Data publikacji: 14.04.2015 11:15
Data ostatniej modyfikacji: 27.11.2017 11:18