Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Rejestr operatorów pocztowych

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1) – RODO – w rejestrze przy przedsiębiorcach będących osobami fizycznymi publikowane są tylko informacje o numerze wpisu do rejestru, dacie dokonania wpisu, firmie przedsiębiorcy oraz numerze identyfikacji podatkowej (NIP).

Kryteria wyszukiwania (proszę wskazać przynajmniej jedno):

Numer w rejestrze UKE:
Nazwa firmy:
(pełna lub fragment)
Numer w KRS:
NIP:
Adres firmy:
(np. miasto, ulica)
Zakres działalności pocztowej: wszystkie      wybrany z listy
Obszar działalności: wszystkie      wybrane z listy

Rejestr operatorów pocztowych jest aktualizowany automatycznie z zewnętrznej bazy danych (data aktualizacji jest umieszczona przy wyniku wyszukiwania)