Rejestr Jednostek Samorządu Terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji

Podstawę prawną wpisu do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji (RJST) stanowi:

  • art. 10 ust. 1a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 2460, z późn. zm.) w związku z art. 5 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2410);
  • art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne - organem prowadzącym rejestr jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji jest Prezes UKE;
  • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów wniosków stosowanych w rejestrach w zakresie telekomunikacji (Dz.U. 2019 r. poz. 809).
Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Ewelina Fornalczyk
Publikujący: Ewelina Fornalczyk
Publikacja informacji: 30.12.19 08:04
Aktualizacja informacji: 30.12.19 08:04

Rejestr JST

Aktualny (na dzień 31.12.2019 r.) rejestr jednostek samorządu terytorialnego dostępny jest w załączonym pliku.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Ewelina Fornalczyk
Publikujący: Ewelina Fornalczyk
Publikacja informacji: 31.12.19 07:57
Aktualizacja informacji: 31.12.19 07:57