Rejestr Jednostek Samorządu Terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji

Podstawę prawną wpisu do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji (RJST) stanowi:

  • art. 10 ust. 1a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 1954, z późn. zm.) w związku z art. 5 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2062);
  • art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne - organem prowadzącym rejestr jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji jest Prezes UKE;
  • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów wniosków stosowanych w rejestrach w zakresie telekomunikacji (Dz.U. 2019 r. poz. 809).
Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Ewelina Fornalczyk
Publikujący: Ewelina Fornalczyk
Publikacja informacji: 28.05.19 08:30
Aktualizacja informacji: 28.05.19 08:30

Rejestr JST

Aktualny (na dzień 30.09.2019 r.) rejestr jednostek samorządu terytorialnego dostępny jest w załączonym pliku.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Ewelina Fornalczyk
Publikujący: Ewelina Fornalczyk
Publikacja informacji: 30.09.19 10:19
Aktualizacja informacji: 30.09.19 10:19