Zmiana rezerwacji na MUX4

Dnia 20 stycznia 2020 r. Prezes UKE wszczął z urzędu postępowanie w sprawie zmiany rezerwacji częstotliwości z zakresu 470-790 MHz, dokonanych na rzecz INFO-TV-FM sp. z o.o. przez Prezesa UKE decyzją nr DZC-WAP-5176-3/09 (60) z dnia 26 czerwca 2009 r., zmienioną decyzjami: nr DZC-WAP-5176-7/09 (7) z dnia 29 września 2009 r., nr DZC-WAP-5176-7/09 (131) z dnia 10 grudnia 2010 r., nr DZC-WAP-5176-7/09 (209) z dnia 18 maja 2012 r., nr DZC-WAP-5176-7/09 (222) z dnia 31 maja 2012 r., nr DZC-WAP-5176-7/09 (257) z dnia 11 lipca 2014 r., nr DZC.WAP.5157.2.2015.10 z dnia 27 listopada 2015 r., nr DZC.WAP.514.4.2018.17 z dnia 5 kwietnia 2018 r., nr DZC.WAP.514.62.2018.37 z dnia 26 kwietnia 2019 r., nr DC.WAP.514.58.2019.11 z dnia 30 grudnia 2019 r., polegającej na zmianie kanałów w celu zwolnienia pasma 700 MHz oraz zmianie standardu emisji i kodowania na DVB-T2/HEVC do dnia 30 czerwca 2022 r.

Zmiana rezerwacji ma na celu realizację przepisów art. 1 i art. 4 Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/899 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wykorzystywania zakresu częstotliwości 470–790 MHz w Unii (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 138/131) poprzez zwolnienie zakresu 694–790 MHz (dalej „pasmo 700 MHz”) i udostępnienie go na potrzeby systemów ruchomej łączności szerokopasmowej. Zmiana ma nastąpić do dnia 30 czerwca 2022 r.

Zwolnienie pasma 700 MHz, polegające na opuszczeniu tego pasma przez naziemną telewizję cyfrową ma wpływ na wykorzystanie całego telewizyjnego pasma UHF (470-790 MHz). Powoduje między innymi, konieczność zmiany dotychczasowych rezerwacji częstotliwości w zakresie 470-694 MHz (kanały TV nr 21-48) poprzez zamianę wykorzystywanych częstotliwości, stosownie do zarządzenia Prezesa UKE z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz opublikowanego w Dzienniku Urzędowym UKE z 2020 r. pod pozycją 4.

Tabela nr 1: Obszary wykorzystania częstotliwości przeznaczonych dla MUX4, na których planowana jest zmiana kanałów TV.

 

Lp.

Nazwa obszaru wykorzystania częstotliwości

1.

JELENIA GÓRA

2.

WROCŁAW-KŁODZKO

3.

ŻAGAŃ

4.

ZIELONA GÓRA

5.

POZNAŃ

6.

PIŁA-GNIEZNO

7.

KOSZALIN

8.

LĘBORK

9.

GDAŃSK

10.

PŁOCK

11.

LEŻAJSK

12.

BIESZCZADY-RZESZÓW

13.

TARNÓW

14.

KRAKÓW

15.

WISŁA

16.

KATOWICE

17.

OPOLE

18.

CZĘSTOCHOWA

19.

KALISZ

20.

ŁÓDŹ

21.

KIELCE-OPOCZNO

22.

ELBLĄG

23.

OLSZTYN

24.

GIŻYCKO

25.

SUWAŁKI

26.

BIAŁYSTOK

27.

SIEDLCE

28.

ZAMOŚĆ

29.

LUBLIN

 

 

 

Dodatkowo, w celu zapewnienia efektywnego wykorzystania zasobów częstotliwości przeznaczonych dla naziemnej telewizji cyfrowej, zmiana rezerwacji będzie polegać na zmianie systemu emisji i standardu kodowania strumienia wizji
z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r. zgodnie z poniższą mapką:

Rys. 1 Etapy zmiany systemu emisji i standardu kodowania strumienia wizji

  Obszary MUX 1,2,3,4

Etapy zmiany systemu emisji i standardu kodowania strumienia wizji:

1.       28 marca 2022 r.,

2.       25 kwietnia 2022 r.,

3.       23 maja 2022 r.,

4.       27 czerwca 2022 r.

Stosownie do art. 1141 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne, zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9,
01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące zmiany rezerwacji na MUX4”, lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Konrad Bródka
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Konrad Bródka
Data publikacji: 27.01.2020 08:25
Data ostatniej modyfikacji: 27.01.2020 15:02