Zmiana rezerwacji na MUX4

Dnia 23 października 2019 r. Prezes UKE wszczął z urzędu postępowanie w sprawie zmiany rezerwacji częstotliwości z zakresu 470-790 MHz dokonanej na rzecz spółki INFO-TV-FM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie decyzją Prezesa UKE nr DZC-WAP-5176-3/09 (60) z dnia 26 czerwca 2009 r., zmienionej decyzjami Prezesa UKE nr DZC-WAP-5176-7/09 (7) z dnia 29 września 2009 r., nr DZC-WAP-5176-7/09 (131) z dnia 10 grudnia 2010 r., nr DZC-WAP-5176-7/09 (209) z dnia 18 maja 2012 r., nr DZC-WAP-5176-7/09 (222) z dnia 31 maja 2012 r., nr DZC-WAP-5176-7/09 (237) z dnia 20 września 2012 r., nr DZC-WAP-5176-7/09 (257) z dnia 11 lipca 2014 r., nr DZC.WAP.5157.2.2015.10 z dnia 27 listopada 2015 r. nr DZC.WAP.514.4.2018.17 z dnia 5 kwietnia 2018 r. oraz DZC.WAP.514.62.2018.37 z dnia 26 kwietnia 2019 r., polegającej na zmianie z dniem 30 marca 2020 r. numeru kanału radiowego dla obszaru wykorzystywania częstotliwości KOSZALIN z kanału nr 40 na kanał nr 28. 

Stosownie do art. 1141  ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące zmiany rezerwacji na MUX4”, lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Konrad Bródka
Data publikacji: 25.11.2019 15:55