Zmiana rezerwacji na MUX3

Dnia 20 stycznia 2020 r. Prezes UKE wszczął z urzędu postępowanie w sprawie zmian rezerwacji częstotliwości z zakresu 470-790 MHz, dokonanych na rzecz Telewizji Polskiej S.A.:

1.            decyzją Ministra Łączności nr 29-TV/94 z dnia 8 marca 1994 r, zmienioną decyzjami Prezesa UKE: nr DZC-WTV-5157-2/09(17) z dnia 31 lipca 2009 r., nr DZC-WTV-5157-16/11(3) z dnia 30 września 2011 r., nr DZC-WTV-5157-18/11(29) z dnia 15 lutego 2016 r. i nr DZC.WRT.5114.204.2016.24 z dnia 14 kwietnia 2017 r.,

2.            decyzją Ministra Łączności nr 051-TV/94 z dnia 23 marca 1994 r. zmienioną o decyzją Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr 52/94 z dnia 19 grudnia 1994 r. oraz decyzjami Prezesa UKE: nr DZC-WTV-5157-2/09(17) z dnia 31 lipca 2009 r., nr DZC-WTV-5157-16/11(3) z dnia 30 września 2011 r., nr DZC-WTV-5157-18/11(29) z dnia 15 lutego 2016 r. i nr DZC.WRT.5114.204.2016.24 z dnia 14 kwietnia 2017 r.,

3.            decyzją Ministra Łączności nr 2-TV/94 z dnia 8 marca 1994 r. zmienioną decyzjami Prezesa UKE: nr DZC-WTV-5157-2/09(17) z dnia 31 lipca 2009 r., nr DZC-WTV-5157-16/11(3) z dnia 30 września 2011 r., nr DZC-WTV-5157-18/11(29) z dnia 15 lutego 2016 r. i nr DZC.WRT.5114.204.2016.24 z dnia 14 kwietnia 2017 r.,

4.            decyzją Ministra Łączności nr 14-TV/94 z dnia 8 marca 1994 r. zmienioną decyzjami Prezesa UKE: nr DZC-WTV-5157-2/09(17) z dnia 31 lipca 2009 r., nr DZC-WTV-5157-16/11(3) z dnia 30 września 2011 r., nr DZC-WTV-5157-18/11(29) z dnia 15 lutego 2016 r. i nr DZC.WRT.5114.204.2016.24 z dnia 14 kwietnia 2017 r.,

5.            decyzją Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr 4/2002 z dnia 11 stycznia 2002 r. zmienioną decyzjami Prezesa UKE: nr DZC-WTV-5156-33/08 (5) z dnia 2 grudnia 2008 r., nr DZC-WTV-5157-2/09(17) z dnia 31 lipca 2009 r., nr DZC-WTV-5157-16/11(3) z dnia 30 września 2011 r., nr DZC-WTV-5157-18/11(29) z dnia 15 lutego 2016 r. i nr DZC.WRT.5114.204.2016.24 z dnia 14 kwietnia 2017 r.,

6.            decyzją Ministra Łączności nr 27-TV/94 z dnia 8 marca 1994 r. zmienioną decyzją Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr 43/2005 z dnia 30 marca 2005 r. oraz decyzjami Prezesa UKE: nr DZC-WTV-5157-2/09(17) z dnia 31 lipca 2009 r., nr DZC-WTV-5157-16/11(3) z dnia 30 września 2011 r., nr DZC-WTV-5157-18/11(29) z dnia 15 lutego 2016 r. i nr DZC.WRT.5114.204.2016.24 z dnia 14 kwietnia 2017 r.,

7.            decyzją Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr 13/95 z dnia 3 kwietnia 1995 r. zmienioną decyzjami Prezesa UKE: nr DZC-WTV-5157-2/09(17) z dnia 31 lipca 2009 r., nr DZC-WTV-5157-16/11(3) z dnia 30 września 2011 r., nr DZC-WTV-5157-18/11(29) z dnia 15 lutego 2016 r. i nr DZC.WRT.5114.204.2016.24 z dnia 14 kwietnia 2017 r.,

8.            decyzją Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr 68/95 z dnia 2 października 1995 r. zmienioną decyzjami Prezesa UKE: nr DZC-WTV-5157-2/09(17) z dnia 31 lipca 2009 r., nr DZC-WTV-5157-16/11(3) z dnia 30 września 2011 r., nr DZC-WTV-5157-18/11(29) z dnia 15 lutego 2016 r. i nr DZC.WRT.5114.204.2016.24 z dnia 14 kwietnia 2017 r.,

9.            decyzją Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr 31/97 z dnia 15 września 1997 r. zmienioną decyzjami Prezesa UKE: nr DZC-WTV-5157-2/09(17) z dnia 31 lipca 2009 r., nr DZC-WTV-5157-16/11(3) z dnia 30 września 2011 r., nr DZC-WTV-5157-18/11(29) z dnia 15 lutego 2016 r. i nr DZC.WRT.5114.204.2016.24 z dnia 14 kwietnia 2017 r.,

10.          decyzją Ministra Łączności nr 144-TV/94 z dnia 28 kwietnia 1994 r. zmienioną o decyzją Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: nr 21/99 z dnia 5 sierpnia 1999 r. i nr 56/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. oraz decyzjami Prezesa UKE: nr DZC-WTV-5157-2/09(17) z dnia 31 lipca 2009 r., nr DZC-WTV-5157-16/11(3) z dnia 30 września 2011 r., nr DZC-WTV-5157-18/11(29) z dnia 15 lutego 2016 r. i nr DZC.WRT.5114.204.2016.24 z dnia 14 kwietnia 2017 r.,

11.          decyzją Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr 12/93 z dnia 23 grudnia 1993 r. zmienioną decyzją Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr 62/2003 z dnia 5 listopada 2003 r. oraz decyzjami Prezesa UKE: nr DZC-WTV-5157-2/09(17) z dnia 31 lipca 2009 r., nr DZC-WTV-5157-16/11(3) z dnia 30 września 2011 r., nr DZC-WTV-5157-18/11(29) z dnia 15 lutego 2016 r. i nr DZC.WRT.5114.204.2016.24 z dnia 14 kwietnia 2017 r.,

12.          decyzją Ministra Łączności nr 063-TV/94 z dnia 8 kwietnia 1994 r. zmienioną decyzjami Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: nr 7/00 z dnia 15 lutego 2000 r. i nr 40/2005 z dnia 30 marca 2005 r. oraz decyzjami Prezesa UKE: nr DRD-WTV-5156-35/06 (6) z dnia 11 września 2006 r. i nr DRD-WTV-5156-35/06 (17) z dnia 23 maja 2007 r., nr DZC-WTV-5157-2/09(17) z dnia 31 lipca 2009 r., nr DZC-WTV-5157-16/11(3) z dnia 30 września 2011 r., nr DZC-WTV-5157-18/11(29) z dnia 15 lutego 2016 r. i nr DZC.WRT.5114.204.2016.24 z dnia 14 kwietnia 2017 r.,

13.          decyzją Ministra Łączności nr 20-TV/94 z dnia 8 marca 1994 r. zmienioną decyzjami Prezesa UKE: nr DZC-WTV-5157-2/09(17) z dnia 31 lipca 2009 r., nr DZC-WTV-5157-16/11(3) z dnia 30 września 2011 r., nr DZC-WTV-5157-18/11(29) z dnia 15 lutego 2016 r. i nr DZC.WRT.5114.204.2016.24 z dnia 14 kwietnia 2017 r., nr DZC-WTV-5157-2/09(17) z dnia 31 lipca 2009 r., nr DZC-WTV-5157-16/11(3) z dnia 30 września 2011 r., nr DZC-WTV-5157-18/11(29) z dnia 15 lutego 2016 r. i nr DZC.WRT.5114.204.2016.24 z dnia 14 kwietnia 2017 r.,

14.          decyzją Ministra Łączności nr 33-TV/94 z dnia 23 marca 1994 r. zmienioną decyzją Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr 62/95 z dnia 21 sierpnia 1995 r. decyzjami Prezesa UKE: nr DZC-WTV-5156-22/08 (6) z dnia 18 lipca 2008 r., nr DZC-WTV-5157-2/09(17) z dnia 31 lipca 2009 r., nr DZC-WTV-5157-16/11(3) z dnia 30 września 2011 r., nr DZC-WTV-5157-18/11(29) z dnia 15 lutego 2016 r. i nr DZC.WRT.5114.204.2016.24 z dnia 14 kwietnia 2017 r.,

15.          decyzją Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr 57/00 z dnia 11 grudnia 2000 r. zmienioną decyzjami Prezesa UKE: nr DZC-WTV-5157-2/09(17) z dnia 31 lipca 2009 r., nr DZC-WTV-5157-16/11(3) z dnia 30 września 2011 r., nr DZC-WTV-5157-18/11(29) z dnia 15 lutego 2016 r. i nr DZC.WRT.5114.204.2016.24 z dnia 14 kwietnia 2017 r.,

16.          decyzją Ministra Łączności nr 17-TV/94 z dnia 8 marca 1994 r. zmienioną decyzjami Prezesa UKE: nr DZC-WTV-5157-2/09(17) z dnia 31 lipca 2009 r., nr DZC-WTV-5157-16/11(3) z dnia 30 września 2011 r., nr DZC-WTV-5157-18/11(29) z dnia 15 lutego 2016 r. i nr DZC.WRT.5114.204.2016.24 z dnia 14 kwietnia 2017 r.,

17.          decyzją Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr 23/00 z dnia 7 lipca 2000 r. zmienioną decyzjami Prezesa UKE: nr DZC-WTV-5157-2/09(17) z dnia 31 lipca 2009 r., nr DZC-WTV-5157-16/11(3) z dnia 30 września 2011 r., nr DZC-WTV-5157-18/11(29) z dnia 15 lutego 2016 r. i nr DZC.WRT.5114.204.2016.24 z dnia 14 kwietnia 2017 r.,

18.          decyzją Ministra Łączności nr 25-TV/94 z dnia 8 marca 1994 r. zmienioną decyzjami Prezesa UKE: nr DZC-WTV-5157-2/09(17) z dnia 31 lipca 2009 r., nr DZC-WTV-5157-16/11(3) z dnia 30 września 2011 r., nr DZC-WTV-5157-18/11(29) z dnia 15 lutego 2016 r. i nr DZC.WRT.5114.204.2016.24 z dnia 14 kwietnia 2017 r.,

19.          decyzją Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr 54/96 z dnia 7 listopada 1996 r. zmienioną decyzjami Prezesa UKE: nr DZC-WTV-5157-2/09(17) z dnia 31 lipca 2009 r., nr DZC-WTV-5157-16/11(3) z dnia 30 września 2011 r., nr DZC-WTV-5157-18/11(29) z dnia 15 lutego 2016 r. i nr DZC.WRT.5114.204.2016.24 z dnia 14 kwietnia 2017 r.,

20.          decyzją Ministra Łączności nr 89-TV/94 z dnia 8 kwietnia 1994 r. zmienioną decyzją Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr 31/2005 z dnia 31 marca 2005 r. oraz decyzjami Prezesa UKE: nr DZC-WTV-5157-2/09(17) z dnia 31 lipca 2009 r., nr DZC-WTV-5157-16/11(3) z dnia 30 września 2011 r., nr DZC-WTV-5157-18/11(29) z dnia 15 lutego 2016 r. i nr DZC.WRT.5114.204.2016.24 z dnia 14 kwietnia 2017 r.,

21.          decyzją Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr 32/00 z dnia 25 sierpnia 2000 r. zmienioną decyzją Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr 13/2002 z dnia 26 lutego 2002 r. oraz decyzjami Prezesa UKE: nr DZC-WTV-5157-2/09(17) z dnia 31 lipca 2009 r., nr DZC-WTV-5157-16/11(3) z dnia 30 września 2011 r., nr DZC-WTV-5157-18/11(29) z dnia 15 lutego 2016 r. i nr DZC.WRT.5114.204.2016.24 z dnia 14 kwietnia 2017 r.,

22.          decyzją Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr 35/97 z dnia 29 września 1997 r. zmienioną decyzjami Prezesa UKE: nr DZC-WTV-5157-2/09(17) z dnia 31 lipca 2009 r., nr DZC-WTV-5157-16/11(3) z dnia 30 września 2011 r., nr DZC-WTV-5157-18/11(29) z dnia 15 lutego 2016 r. i nr DZC.WRT.5114.204.2016.24 z dnia 14 kwietnia 2017 r.,

23.          decyzją Ministra Łączności nr 36-TV/94 z dnia 23 marca 1994 r. zmienioną decyzją Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr 6/98 z dnia 3 czerwca 1998 r. oraz decyzjami Prezesa UKE: nr DZC-WTV-5157-2/09(17) z dnia 31 lipca 2009 r., nr DZC-WTV-5157-16/11(3) z dnia 30 września 2011 r., nr DZC-WTV-5157-18/11(29) z dnia 15 lutego 2016 r. i nr DZC.WRT.5114.204.2016.24 z dnia 14 kwietnia 2017 r.,

24.          decyzją Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr 60/2002 z dnia 13 listopada 2002 r.,

25.          decyzję Ministra Łączności nr 15-TV/94 z dnia 8 marca 1994 r. oraz zmieniającą ją decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr 16/2001 z dnia 31 maja 2001 r. zmienioną decyzjami Prezesa UKE: nr DZC-WTV-5157-2/09(17) z dnia 31 lipca 2009 r., nr DZC-WTV-5157-16/11(3) z dnia 30 września 2011 r., nr DZC-WTV-5157-18/11(29) z dnia 15 lutego 2016 r. i nr DZC.WRT.5114.204.2016.24 z dnia 14 kwietnia 2017 r.,

26.          decyzją Ministra Łączności nr 93-TV/94 z dnia 20 kwietnia 1994 r. zmienioną decyzjami Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: nr 40/99 z dnia 6 grudnia 1999 r. i nr 69/2005 z dnia 19 maja 2005 r. oraz decyzjami Prezesa UKE: nr DZC-WTV-5157-2/09(17) z dnia 31 lipca 2009 r., nr DZC-WTV-5157-16/11(3) z dnia 30 września 2011 r., nr DZC-WTV-5157-18/11(29) z dnia 15 lutego 2016 r. i nr DZC.WRT.5114.204.2016.24 z dnia 14 kwietnia 2017 r.,

27.          decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr 77/95 z dnia 24 października 1995 r. zmienioną decyzjami Prezesa UKE: nr DZC-WTV-5157-2/09(17) z dnia 31 lipca 2009 r., nr DZC-WTV-5157-16/11(3) z dnia 30 września 2011 r., nr DZC-WTV-5157-18/11(29) z dnia 15 lutego 2016 r. i nr DZC.WRT.5114.204.2016.24 z dnia 14 kwietnia 2017 r.,

28.          decyzją Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr 14/2001 z dnia 16 marca 2001 r. zmienioną decyzją Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr 22/2005 z dnia 11 marca 2005 r. oraz decyzjami Prezesa UKE: nr DZC-WTV-5157-2/09(17) z dnia 31 lipca 2009 r., nr DZC-WTV-5157-16/11(3) z dnia 30 września 2011 r., nr DZC-WTV-5157-18/11(29) z dnia 15 lutego 2016 r. i nr DZC.WRT.5114.204.2016.24 z dnia 14 kwietnia 2017 r.,

29.          decyzją Ministra Łączności nr 22-TV/94 z dnia 9 marca 1994 r. zmienioną decyzjami Prezesa UKE: nr DZC-WTV-5157-2/09(17) z dnia 31 lipca 2009 r., nr DZC-WTV-5157-16/11(3) z dnia 30 września 2011 r., nr DZC-WTV-5157-18/11(29) z dnia 15 lutego 2016 r. i nr DZC.WRT.5114.204.2016.24 z dnia 14 kwietnia 2017 r.,

30.          decyzją Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr 29/2001 z dnia 25 lipca 2001 r. zmienioną decyzjami Prezesa UKE: nr DZC-WTV-5157-2/09(17) z dnia 31 lipca 2009 r., nr DZC-WTV-5157-16/11(3) z dnia 30 września 2011 r., nr DZC-WTV-5157-18/11(29) z dnia 15 lutego 2016 r. i nr DZC.WRT.5114.204.2016.24 z dnia 14 kwietnia 2017 r.,

31.          decyzją Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr 20/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmienioną decyzjami Prezesa UKE: nr DZC-WTV-5157-2/09(17) z dnia 31 lipca 2009 r., nr DZC-WTV-5157-16/11(3) z dnia 30 września 2011 r., nr DZC-WTV-5157-18/11(29) z dnia 15 lutego 2016 r. i nr DZC.WRT.5114.204.2016.24 z dnia 14 kwietnia 2017 r.,

polegającej na zmianie kanałów w celu zwolnienia pasma 700 MHz oraz zmianie standardu emisji i kodowania na DVB-T2/HEVC do dnia 30 czerwca 2022 r.

Zmiana rezerwacji ma na celu realizację przepisów art.1 i art. 4 Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/899 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wykorzystywania zakresu częstotliwości 470–790 MHz w Unii (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 138/131) poprzez zwolnienie zakresu 694–790 MHz (dalej „pasmo 700 MHz”) i udostępnienie go na potrzeby systemów ruchomej łączności szerokopasmowej. Zmiana ma nastąpić do dnia 30 czerwca 2022 r.

Zwolnienie pasma 700 MHz, polegające na opuszczeniu tego pasma przez naziemną telewizję cyfrową ma wpływ na wykorzystanie całego telewizyjnego pasma UHF (470-790 MHz). Powoduje między innymi, konieczność zmiany dotychczasowych rezerwacji częstotliwości w zakresie 470-694 MHz (kanały TV nr 21-48) poprzez zamianę wykorzystywanych częstotliwości, stosownie do zarządzenia Prezesa UKE z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz opublikowanego w Dzienniku Urzędowym UKE z 2020 r. pod pozycją 4.

Tabela nr 1: Obszary wykorzystania częstotliwości przeznaczonych dla MUX3, na których planowana jest zmiana kanałów TV.

 

Lp

Nazwa obszaru wykorzystania częstotliwości

1.

JELENIA GÓRA dolnośląskie

(dotychczas DOLNOŚLĄSKI_49 (DS-1))

2.

BIAŁOGARD zachodniopomorskie

(dotychczas ZACHODNIOPOMORSKI_60   (ZP-1))

3.

PIŁA zachodniopomorskie

(dotychczas ZACHODNIOPOMORSKI_60   (ZP-1))

4.

KOSZALIN pomorskie

(dotychczas POMORSKI_23 (PM-1))

5.

GDAŃSK pomorskie

(dotychczas POMORSKI_48 (PM-2))

6.

ŁÓDŹ łódzkie

(dotychczas ŁÓDZKI_43 (LD-1))

7.

DĘBLIN mazowieckie

(dotychczas MAZOWIECKI_2_42      (MZ-5))

8.

KRAKÓW małopolskie

(dotychczas MAŁOPOLSKI_50 (MP-1))

9.

OLSZTYN warmińsko-mazurskie

(dotychczas WARMIŃSKO-MAZURSKI_26 (WM-1))

10.

GIŻYCKO warmińsko-mazurskie

(dotychczas WARMIŃSKO-MAZURSKI_50 (WM-2))

11.

SUWAŁKI podlaskie

(dotychczas PODLASKI_58 (PL-1))

12.

BIAŁYSTOK podlaskie

(dotychczas PODLASKI_22 (PL-2))

13.

SIEDLCE mazowieckie

(dotychczas MAZOWIECKI_56 (MZ-4))

14.

SIEDLCE lubelskie

(dotychczas LUBELSKI_52 (LB-1))

 

 

Dodatkowo, w celu zapewnienia efektywnego wykorzystania zasobów częstotliwości przeznaczonych dla naziemnej telewizji cyfrowej, zmiana rezerwacji będzie polegać na zmianie systemu emisji i standardu kodowania strumienia wizji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r. zgodnie z poniższą mapką:

Rys. 1 Etapy zmiany systemu emisji i standardu kodowania strumienia wizji

   Obszary MUX-3

Etapy zmiany systemu emisji i standardu kodowania strumienia wizji:

1.       28 marca 2022 r.,

2.       25 kwietnia 2022 r.,

3.       23 maja 2022 r.,

4.       27 czerwca 2022 r.

Stosownie do art. 1141 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne, zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tych zmian prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące zmiana rezerwacji na MUX3”, lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Konrad Bródka
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 27.01.2020 08:20
Data ostatniej modyfikacji: 27.01.2020 13:24