Zmiana rezerwacji na MUX1

Dnia 21 października 2019 r. Prezes UKE wszczął z urzędu postępowanie w sprawie zmiany rezerwacji częstotliwości z zakresu 470-790 MHz, dokonanych przez Prezesa UKE decyzjami: nr DZC-WTV-5157-17/11(20) z dnia 19 grudnia 2011 r., na rzecz ESKA TV S.A. (obecnie MUSIC TV sp. z o.o.), Stavka sp. z o.o., Lemon Records sp. z o.o.,  ATM Grupa S.A.; DZC-WRT-5157-42/13 (19) z dnia 29 stycznia 2014 r., na rzecz Telewizji Polskiej S.A.; DZC-WRT-5157-32/13 (45) z dnia 29 stycznia 2014 r., na rzecz Fundacji Lux Veritatis; DZC-WRT-5157-45/13 (45) z dnia 12 marca 2014 r., na rzecz Stopklatka S.A.; DZC-WRT-5157-3/14 (41) z dnia 12 marca 2014 r., na rzecz TV Spectrum sp. z o.o.; DZC.WRT.514.133.2018.29 z dnia 3 kwietnia 2019 r. na rzecz  Eska TV S.A. (obecnie MUSIC TV sp. z o.o.), polegającej na zmianie z dniem 30 marca 2020 r. numeru kanału TV dla obszaru wykorzystywania częstotliwości BIAŁOGARD z kanału 45 na kanał nr 21.

Stosownie do art. 1141 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące zmiany rezerwacji na MUX1”, lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Konrad Bródka
Data publikacji: 25.11.2019 15:50