Wniosek o zmianę rezerwacji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr 73/2002

Dnia 31 maja  2021 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Polskiego Radia S.A z siedzibą w Warszawie, o zmianę rezerwacji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr 73/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r., zmienionej decyzjami Prezesa UKE nr DZC-WRF-5153-123/07 (5) z dnia 21 maja 2007 r. oraz nr DZC.WRT.514.112.2017.10 z dnia 1 marca 2018 r., poprzez  zmianę parametrów technicznych stacji nadawczej Męcina /Góra Wysokie 99,1 MHz.

Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji 73/2002 lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.
 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Monika Wojnarowska
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 01.07.2021 16:30