Wniosek o zmianę rezerwacji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr 21/96

Dnia 15 czerwca  2021 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek Polskiego Radia S.A z siedzibą w Warszawie, o zmianę rezerwacji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr 21/96 z dnia 18 marca 1996 r., zmienionej decyzjami Prezesa UKE nr DZC-WRF-5153-167/07 (5) z dnia 30 maja 2007 r., nr DZC-WRF-5153-167/07 (18) z dnia 14 maja 2008 r. oraz nr DZC-WRT-5153-57/14 (19) z dnia 23 grudnia 2014 r., poprzez  zmianę parametrów technicznych stacji nadawczej Gdynia 97,20 MHz.

Stosownie do art. 1141 ustawy Prawo telekomunikacyjne zainteresowanych wypowiedzeniem się, co do tej zmiany prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko dotyczące wniosku o zmianę rezerwacji 21/96 lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych UKE pod adresem https://pue.uke.gov.pl w formie dokumentu typu PDF, WORD lub utworzonego w innym edytorze tekstu (z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie), w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszej informacji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Monika Wojnarowska
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 21.07.2021 08:35